Lenka

Katastrálne územia

Lenka 831352

Základné sídelné jednotky

Lenka 23135