Lentvora

Katastrálne územia

Lentvora 831361

Základné sídelné jednotky

Lentvora 23136