Lesné

Katastrálne územia

Lesné 831417

Základné sídelné jednotky

Lesné 23141