Lesnica

Katastrálne územia

Lesnica 831425

Základné sídelné jednotky

Lesnica 23142

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Lesnica (SK041A526843)