Lešť (vojenský obvod)

Časti obce

Kamenný Vrch 411486
Lažteky 405243
Lešť 405231
Podjavorie 405255
Vidov Vrch 405267

Katastrálne územia

Lažteky 831441
Lešť I 831433
Lešť II 991911
Podjavorie I 831450
Podjavorie II 991929
Vidov Vrch 831468

Základné sídelné jednotky

Kamenný Vrch 23143
Kamenný Vrch 28202
Lažteky 23144
Podjavorie 23145
Vidov Vrch 23146

Banskobystrický kraj (6) » Okres Zvolen (611) » Lešť (vojenský obvod) (SK032B518581)