Levkuška

Katastrálne územia

Levkuška 831841

Základné sídelné jednotky

Levkuška 23184