Ležiachov

Katastrálne územia

Ležiachov 831972

Základné sídelné jednotky

Ležiachov 23197

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Ležiachov (SK0316512419)