Libichava

Katastrálne územia

Libichava 831981

Základné sídelné jednotky

Libichava 23198