Lieskovany

Katastrálne územia

Lieskovany 832031

Základné sídelné jednotky

Lieskovany 23203