Lieskovany

Katastrálne územia

Lieskovany 832031

Základné sídelné jednotky

Lieskovany 23203

Košický kraj (8) » Okres Spišská Nová Ves (810) » Lieskovany (SK042A543306)