Liešno

Katastrálne územia

Liešno 832073

Základné sídelné jednotky

Liešno 23207