Liešťany

Časti obce

Dobročná 405309
Liešťany 405311
Lomnica 405322

Katastrálne územia

Dobročná 832081
Liešťany 832090
Lomnica 832103

Základné sídelné jednotky

Dobročná 23208
Liešťany 23209
Lomnica 23210

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Liešťany (SK0227514144)