Limbach

Katastrálne územia

Limbach 832189

Základné sídelné jednotky

Limbach 23218

Bratislavský kraj (1) » Okres Pezinok (107) » Limbach (SK0107508047)