mesto

Lipany

Katastrálne územia

Lipany 832219

Základné sídelné jednotky

Lipany 23221