mesto

Lipany

Katastrálne územia

Lipany 832219

Základné sídelné jednotky

Lipany 23221

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Lipany (SK0418524778)