Lipník

Katastrálne územia

Lipník 832235

Základné sídelné jednotky

Lipník 23223

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Lipník (SK0227557706)