Lipová

Katastrálne územia

Lipová 832260

Základné sídelné jednotky

Lipová 23226

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Lipová (SK0411519499)