Lipovany

Katastrálne územia

Lipovany 832286

Základné sídelné jednotky

Baňa 23227
Lipovany 23228