Lipové

Katastrálne územia

Lipové 832324

Základné sídelné jednotky

Lipové 23232

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Lipové (SK0231501221)