Lipovec

Katastrálne územia

Lipovec 832341

Základné sídelné jednotky

Lipovec 23234

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Lipovec (SK0316512435)