Lipovec

Katastrálne územia

Lipovec 832359

Základné sídelné jednotky

Lipovec 23235