Lipovník

Katastrálne územia

Lipovník 832367

Základné sídelné jednotky

Lipovník 23236

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Lipovník (SK0236505021)