Liptovská Anna

Katastrálne územia

Liptovská Anna 832391

Základné sídelné jednotky

Liptovská Anna 23239

Žilinský kraj (5) » Okres Liptovský Mikuláš (505) » Liptovská Anna (SK0315510602)