mesto

Liptovský Hrádok

Časti obce

Dovalovo 402667
Liptovský Hrádok 405425

Katastrálne územia

Dovalovo 812714
Liptovský Hrádok 832618

Základné sídelné jednotky

Celiny 27713
Dovalovo 21271
Hradská Hora 23266
Liptovský Hrádok - stred 23261
Priemyselný obvod - východ 23264
Pri Hrádku 23263
Pri Parku 23262
Pri Váhu 23265

Žilinský kraj (5) » Okres Liptovský Mikuláš (505) » Liptovský Hrádok (SK0315510726)