Lisková

Katastrálne územia

Lisková 832871

Základné sídelné jednotky

Lisková 23287