Lišov

Katastrálne územia

Lišov 832880

Základné sídelné jednotky

Lišov 23288