Litava

Katastrálne územia

Litava 832928

Základné sídelné jednotky

Belákov 23289
Brestový diel 23290
Dolinka 23293
Litava 23292
Rómska osada 23291