Litmanová

Katastrálne územia

Litmanová 832944

Základné sídelné jednotky

Litmanová 23294

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Litmanová (SK041A526851)