Livina

Katastrálne územia

Livina 839221

Základné sídelné jednotky

Livina 23922