Livov

Katastrálne územia

Livov 832961

Základné sídelné jednotky

Livov 23296