Lodno

Katastrálne územia

Lodno 832987

Základné sídelné jednotky

Lodno 23298