Lok

Katastrálne územia

Lok 833002

Základné sídelné jednotky

Horný majer 23299
Lok 23300