Lomná

Katastrálne územia

Lomná 833053

Základné sídelné jednotky

Lomná 23305

Žilinský kraj (5) » Okres Námestovo (507) » Lomná (SK0317509817)