Lomné

Katastrálne územia

Lomné 833061

Základné sídelné jednotky

Lomné 23306

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Lomné (SK041B527513)