Lontov

Katastrálne územia

Lontov 833096

Základné sídelné jednotky

Lontov 23309

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Lontov (SK0232502499)