Lovča

Katastrálne územia

Lovča 833169

Základné sídelné jednotky

Lovča 23316