Ložín

Katastrálne územia

Ložín 833240

Základné sídelné jednotky

Bracovce 20400
Ložín 23324

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Ložín (SK0427522732)