Ložín

Katastrálne územia

Ložín 833240

Základné sídelné jednotky

Bracovce 20400
Ložín 23324