Lozorno

Katastrálne územia

Lozorno 833231

Základné sídelné jednotky

Lozorno 23323

Bratislavský kraj (1) » Okres Malacky (106) » Lozorno (SK0106508055)