Lozorno

Katastrálne územia

Lozorno 833231

Základné sídelné jednotky

Lozorno 23323