Ľubá

Katastrálne územia

Ľubá 833258

Základné sídelné jednotky

Ľubá 23325