Ľubeľa

Katastrálne územia

Kráľovská Ľubeľa 833266
Zemianska Ľubeľa 833274

Základné sídelné jednotky

* KÚ Zemianska Ľubeľa 23327
Ľubeľa 23326