Lubeník

Katastrálne územia

Lubeník 833291

Základné sídelné jednotky

Lubeník 23329