Lubeník

Katastrálne územia

Lubeník 833291

Základné sídelné jednotky

Lubeník 23329

Banskobystrický kraj (6) » Okres Revúca (608) » Lubeník (SK0328525928)