Ľubica

Katastrálne územia

Ľubica 833312
Ľubické Kúpele 950122

Základné sídelné jednotky

Ľubica 23331
Riadok generála Štefánika 22383
Rómska osada 23330
Sídlisko - juh 27821