Ľuboreč

Katastrálne územia

Ľuboreč 833541

Základné sídelné jednotky

Ľuboreč 23354