Lúč na Ostrove

Časti obce

Malá Lúč 405591
Veľká Lúč 405607

Katastrálne územia

Malá Lúč 833631
Veľká Lúč 833649

Základné sídelné jednotky

Malá Lúč 23363
Veľká Lúč 23364

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Lúč na Ostrove (SK0211501743)