Lučatín

Katastrálne územia

Lučatín 833657

Základné sídelné jednotky

Lučatín 23365
Predľubietová 23366