mesto

Lučenec

Časti obce

Lučenec 405619
Malá Ves 415649
Opatová 405621

Katastrálne územia

Lučenec 833673
Opatová 833754

Základné sídelné jednotky

Béter 23380
Cintorínska časť 23383
Fabianka 23378
Kozí potok 28055
Kúpeľný areál - Koháryho dolina 23388
Ľadovo 23389
Lučenec - stred 23367
Malá Ves 23377
Nad Haličskou cestou 23390
Námestie Republiky 23368
Námestie Republiky - sever 23371
Okolo Tuhárskeho potoka 23387
Opatová 23375
Priemyselný obvod I-A 23374
Priemyselný obvod I-B 28237
Priemyselný obvod II 23381
Pri kostole 23384
Pri parku 23369
Pri Tomášovskom chotári 23391
Pri železničnej stanici 23385
Rúbanisko I 23370
Rúbanisko II 28053
Rúbanisko III 28054
Silo - tehelňa 23372
Slatinka 23376
Vajanského časť 23382
Vinica 23386
Za železničnou stanicou 23373

Banskobystrický kraj (6) » Okres Lučenec (606) » Lučenec (SK0326511218)