Lúčina

Katastrálne územia

Lúčina 833924

Základné sídelné jednotky

Lúčina 23392

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Lúčina (SK0417524808)