Lúčka

Katastrálne územia

Lúčka 834009

Základné sídelné jednotky

Lúčka 23400

Prešovský kraj (7) » Okres Levoča (704) » Lúčka (SK0414543314)