Lúčka

Katastrálne územia

Lúčka 833991

Základné sídelné jednotky

Lúčka 23399

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Lúčka (SK0428525936)