Lúčka

Katastrálne územia

Lúčka 833967

Základné sídelné jednotky

Lúčka 23396