Lúčka

Katastrálne územia

Lúčka 833967

Základné sídelné jednotky

Lúčka 23396

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Lúčka (SK041C519537)