Lúčky

Katastrálne územia

Lúčky 834041

Základné sídelné jednotky

Lúčky 23404