Lúčky

Katastrálne územia

Lúčky 834041

Základné sídelné jednotky

Lúčky 23404

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Lúčky (SK0427522741)