Lúčky

Časti obce

Lúčky 405644
Lúčky-kúpele 415777

Katastrálne územia

Lúčky 834017

Základné sídelné jednotky

Lúčky 23401
Lúčky - kúpele 23402